2024

O wartościach kompetencji miękkich w świecie pełnym technologii

2023

Pogromcy Enigmy – szyfrowanie i deszyfrowanie

Pozytywne myślenie ma wielką moc

Współpraca nauczyciela z rodzicami

2022

Śmierć i choroba w rodzinie

Literatura wspomagająca nauczanie przedmiotu Historia i Teraźniejszość

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji 

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów

Cele i zadania edukacji w przedszkolu

Znaczenie bajki w życiu dziecka

Twórczość dziecka w wieku przedszkolnym

Innowacyjne metody i narzędzia pracy wychowawczej

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Dzieci w świecie wartości i emocji

Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach

Bajki terapeutyczne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej

2021

Powstanie wielkopolskie w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej

Tadeusz Różewicz w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej

Cyprian Kamil Norwid z zbiorach Biblioteki Pedagogicznej

Ojcostwo

Rola zabawy w rozwoju społecznym dziecka w okresie wczesnego
dzieciństwa

Bajkoterapia dla najmłodszych

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Odporność psychiczna

Pielęgniarstwo

Młodzież w kryzysie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Organizacja wycieczek przedmiotowych

Zdrowy styl życia

Rola komunikacji w wychowaniu

Domy pomocy społecznej

Budowanie wizerunku szkoły

Starość

Człowiek wobec śmierci

Tutoring w polskiej szkole

Zachowania ryzykowne młodzieży w przestrzeni Internetu

Historia myśli pedagogicznej

Relacje rodzic – nastolatek

Logodydaktyka – wychowanie do szczęścia, wolności i świadomego życia

Aktywny senior

Integracja sensoryczna

Dzień Babci i Dziadka – materiały repertuarowe

Problemy i trudności rodzin zastępczych oraz pomoc dla nich