kartka, ołówek, gumka

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zestawieniami bibliograficznymi literatury:

– Związanej z nauczaniem przedmiotu Historia i Teraźniejszość.
Zestawienie bibliograficzne >>>

– „Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji” – I kierunek polityki oświatowej państwa 2022/2023
Zestawienie bibliograficzne >>>

About Author