Zapraszamy uczniów klas 4-7 szkół podstawowych powiatu pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego oraz złotowskiego do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie lapbooka „Sercobook”. Prace należy dostarczyć osobiście do Biblioteki Pedagogicznej w Pile (ul. Bydgoska 21) do sekretariatu (1 piętro) lub pocztą na adres Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, ul. Bydgoska 21 , 64-920 Piła z dopiskiem KONKURS „SERCOBOOK” do 30 listopada 2022 r.

Do każdej pracy należy dołączyć Kartę Uczestnika >>>
Regulamin >>>

About Author