Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Biuletynu Pilskiej Oświaty „Wiadomości -Opinie-Materiały”, który dostępny jest online. W numerze 2/2023 znajdziemy artykuły dotyczące edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, geografii, matematyki, religii i psychologii.
Zakres tematyczny jest mocno zróżnicowany. Matematyka od malucha do maturzysty, innowacja językowa, wycieczka po Europie, jakżeż aktualna tematyka przygotowująca uczniów do świadomego przyjęcia sakramentu I Komunii. Jest i terapeutyczna Jenga jak narzędzie do przełamania „pierwszych lodów” w kontakcie uczeń-psycholog.

Biuletyn Pilskiej Oświaty „Wiadomości – Opinie – Materiały” nr 2/2023 >>>

About Author