Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Biuletynu Pilskiej Oświaty „Wiadomości -Opinie-Materiały”, który dostępny jest online.
W numerze 1/2023 znajdziemy artykuły na temat wykorzystania LARP w edukacji, zmian w awansie zawodowym nauczycieli oraz organizacji kształcenia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów przybyłych z Ukrainy.
Życzymy przyjemnej lektury.
Biuletyn „Wiadomości-Opinie-Materiały” nr 1/2023 >>>

About Author