Pilskie Koło SBP
Kontakt: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
tel. 67 213 11 27 (wew. 32), email: b.moskal@cdn.pila.pl

Zarząd Koła SBP w Pile
Barbara Moskal – przewodnicząca
Małgorzata Dominiczak – sekretarz
Mirosława Michałek – skarbnik