Informujemy, że wpłaty biblioteczne należy dokonywać na numer konta:
32 1020 4027 0000 1402 1521 3720

W tytule prosimy wpisać – imię i nazwisko czytelnika, Biblioteka Piła lub filia oraz zapis / aktualizacja konta / kara / wypożyczenie międzybiblioteczne / karta