Zapraszamy nauczycieli-bibliotekarzy z bibliotek szkolnych na konsultacje
w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Zakres udzielanych konsultacji