Z dziejów biblioteki

grafika budynku PBP w Pile
Autor: Anna Krause

1 grudnia 1956 r. została otwarta Pedagogiczna Biblioteka Miejska z jednym regałem zawierającym 175 książek. Obecnie Biblioteka dysponuje wielotysięcznymi zbiorami książek w formie papierowej i elektronicznej (IBUK) oraz oferuje dostęp do czasopism i zbiorów multimedialnych. Na przełomie 65 lat Biblioteka przeszła szereg zmian: kilkakrotną przeprowadzkę do nowych lokali, modernizację i remont pomieszczeń obecnej siedziby, automatyzację procesów bibliotecznych, ciągłe poszerzanie zakresu usług, międzypokoleniową wymianę kadry. W 1975 r. po reformie administracyjnej kraju ranga placówki wzrosła, zmieniła ona status i otrzymała nazwę Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Pile. Ostatecznie otrzymała lokal przy ul. Bydgoskiej 21, gdzie funkcjonuje do dziś. Obecnie działa jako jednostka organizacyjna samorządu województwa wielkopolskiego, w zespole placówek Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile pod nazwą Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile. Posiada pięć filii w : Chodzieży, Czarnkowie, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie. Czytelnicy, a w szczególności nauczyciele, stali się kierunkowskazem dalszych zmian, ich potrzeby wyznaczały dalsze działania, które podejmowały kolejne pokolenia nauczycieli bibliotekarzy. Dzięki pracy wielu osób, na przestrzeni 65 lat zdobyła sobie znaczące miejsce w środowisku oświatowym regionu pilskiego.